Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

Przejdź do treści

Zdarzenie losowe – zasady uzyskania pomocy z MGOPS

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej

(Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.)

 

Zdarzenie losowe – zasady uzyskania pomocy z MGOPS

Pomoc społeczna jest instytucją mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie  trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomocą objęte mogą być jedynie osoby fizyczne.

Jednym z ustawowo zapisanych powodów udzielenia pomocy społecznej jest zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

 • Osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru) może być przyznany bezzwrotny zasiłek celowy, niezależnie od dochodu tej osoby/rodziny.
 • Zasiłek ten przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.
 • Należy zaznaczyć, że zasiłek taki nie ma na celu wyrównania strat poniesionych przez osobę/rodzinę, ale jedynie ma zminimalizować te straty. Nie ma możliwości całkowitego                     i pełnego pokrycia wszystkich szkód wyrządzonych zdarzeniem losowym.

 

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 54

 • osobiście lub telefonicznie pon. – pt. w godz. 8-16, tel. 22 7503308; 22 7567263
 • e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu

Wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej bądź rzeczowej poprzedza wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego z zainteresowanym w miejscu zamieszkania.  Do kwestionariusza wywiadu podaje się:

 • informacje o sytuacji rodzinnej, zawodowej,
 • składa się zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach,
 • opisuje się straty i szacuje potrzeby.
 • niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia zdarzenia losowego – zaświadczenie wydane przez Policję, Państwową Straż Pożarną.

Wnioski o pomoc na pokrycie strat po zdarzeniu losowym, po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, są niezwłocznie rozpatrywane. 

Historia publikacji

 • 09.03.2017 10:45, Edyta Leppin
  Edycja dokumentu: Zdarzenie losowe – zasady uzyskania pomocy z MGOPS
 • 09.03.2017 10:22, Justyna Mazurek
  Edycja dokumentu: Zdarzenie losowe – zasady uzyskania pomocy z MGOPS
 • 09.03.2017 10:20, Justyna Mazurek
  Dodanie dokumentu: Zdarzenie losowe – zasady uzyskania pomocy z MGOPS

Informacje

Liczba wyświetleń: 6049
Utworzono dnia: 09.03.2017